Ceník

Akce 2013: Daňové poradenství zdarma k finančnímu účetnictví! Akce platí do 31. 12. 2013.


Cena služeb je stanovena individuálně na základě rozsahu požadovaných prací, množství dokladů a počtu zaměstnanců a vypočítává se jako součet paušální částky za vedení účetnictví/daňové evidence a částky za mzdovou agendu. Po určité době může být přehodnocena v závislosti na rozvoji společnosti.

Položky
Cena bez DPH

Vedení účetnictví:

Daňová evidence zaúčtovaná položka/řádek 

15-20,- Kč

Daňová evidence minimální měsíční paušál

 od 900,- Kč

Účetnictví zaúčtovaná položka/řádek

20-25,- Kč

Účetnictví minimální měsíční paušál 

od 1500,- Kč

Daňová přiznání a poradenství:

 

Zpracování DPH

  700,- Kč

Zpracování DPPO

od 5.000,- Kč

Zpracování DPFO

od 2.500,- Kč

Přiznání k Silniční dani

400 Kč/ auto

Přiznání k dani z nemovitostí 

od 1.000,- Kč

Přiznání k dani z převodu nemovitostí 

1.000,- Kč

Konzultace daňový poradce a zastupování na FU

800,- Kč / hod.

Tyto služby jsou vždy poskytovány přímo daňovým poradcem.

Mzdy, personalistika:

Mzdová agenda (dle počtu zaměstnanců)   

150 až 450,- Kč/zaměstnanec/ měsíčně

Minimální cena mzdové agendy     

0,- Kč / měsíčně

Zpracování ročního vyúčtování daně zaměstnance

0,- Kč / zaměstnanec

Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti

1.000,- Kč

Roční vyúčtování srážkové daně 

1.000,- Kč

Ekonomické poradenství a ostatní služby:

Ekonomické poradenství 

800,- Kč/ hod

Právní poradenství naším právníkem 

900,- Kč/ hod

Výroční zprávy

dohodou

Likvidace  

dohodou

Audity       

 dohodou